از دغدغه‌هاي اساسي رستوران‌داران زيبايي و جلوه خاص ظروف مصرفی از جمله ظرف سالاد، ظروف سس و غذا به همراه ويژگي كيفيت، دوام و استقامت آنهاست. پيشگامان صنعت غذايي كه كيفيت را سرلوحه خود در راستاي دستيابي به پيشرفت قرار داده‌اند، بايد دقت كافي در انتخاب ظروف به منظور حفظ كيفيت محتوي داشته باشند.

انواع ظرف سالاد یکبار مصرف، ظرف سالاد گرد 1000 سی سی همراه با جای سس انواع ظرف سالاد یکبار مصرف، ظرف سالاد گرد در دار مدل HD700انواع ظرف سالاد یکبار مصرف، ظرف سالاد مربعانواع ظرف سالاد یکبار مصرف، ظرف سالاد گرد